Uchwała Nr VII/19/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2009 r.