obrazek

PROGRAM KONFERENCJI

 

10:00 - Otwarcie Konferencji

- prof. Andrzej Sokala, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK

- przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- dr

 

* * * * *

 

10:15 - Prawnofinansowe instrumenty rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego - pojęcie i klasyfikacja,

prof. Andrzej Borodo, Wydział Prawa i Administracji UMK

 

10:25 - Struktura wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego a rozwój gospodarczy samorządu - na przykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

10:35 - Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie pozyskiwania środków budżetowych Unii Europejskiej, prof. Wiesława Miemiec, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

10:45 - Formy organizacyjne gospodarki komunalnej miasta Torunia, Ewa Kossakowska, Wojciech Włodarek, Urząd Miasta Torunia

 

10:55 - Formy i rodzaje gospodarki komunalnej w okresie II Rzeczypospolitej, prof. Alicja Młynarczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

11:05 – Wydatki służące rozwojowi gospodarczemu miasta Bydgoszczy w latach 2005-2008, Katarzyna Jańczak, Urząd Miasta Bydgoszczy

   

11:15 - Dyskusja i przerwa na kawę

 

* * * * *

 

12:10 - Regionalny program operacyjny – konstrukcja prawna i procedura tworzenia - na przykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Paweł Adamczyk, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

12:20 - Uprawnienia gminy w zakresie kształtowania podatku od nieruchomości - jako instrument rozwoju gospodarczego, Małgorzata Cilak, Wydział Prawa i Administracji UMK

 

12:30 – Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jako bariera w ich rozwoju, dr Wojciech Gonet, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

12:40 - Formy gospodarki komunalnej miasta Włocławka i działalność miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, dr Adam Strzelecki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

 

12:50 - Umowa o wykup wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom od jednostek samorządu terytorialnego, Krzysztof Lange, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

 

13:00 - Tworzenie nowoczesnego miasta - na przykładzie miasta Brodnicy, Wacław Derlicki, Burmistrz Miasta Brodnicy

 

13:10 - Dyskusja i podsumowanie Konferencji
PARTNERZY:

Miasto Bydgoszcz

Miasto Toruń

 

PATRONI MEDIALNI:

TVP Bydgoszcz

Dziennik Toruński "NOWOŚCI"

Gazeta Pomorska

Pismo Samorządu Terytorialnego "WSPÓLNOTA"

Finanse Komunalne