Uchwała Nr XI/11/04

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2004 r.

 

 

w sprawie:  przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Brzozie.

 

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:

 

 

Przewodniczący:

 1. Tadeusz Dobek

 

Członkowie:

 2. Włodzimierz Bartkowiak

 3. Henryk Chmara

 4. Elżbieta Daroszewska

 5. Włodzimierz Górzyński

 6. Andrzej Graczyk

 7. Marian Lutoborski

 8. Lucyna Owierczuk-Seweryn

 9. Halina Paszkowska

10. Małgorzata Perucka

11. Maria Świątkowska

 

 

 

uchwala, co następuje:

 

 

- przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Brzozie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XI/11/04

z dnia 11 maja 2004 r.
Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Brzozie