Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy informuje, że w związku z zapytaniami dotyczącymi nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dokonanej ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), skierowane zostało pismo do Ministra Edukacji z prośbą o wyjaśnienie budzących wątpliwość kwestii.