Pismo z dnia 7 września 2017 r. podpisane przez Artura Kawalca – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych, w sprawie sporządzania sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych (sygnatura PG8.4181.11.2017)