Odpowiedź Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 lipca 2007 r. (ST1-4834-956c/06/1555) dotyczące konieczności podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego objętego limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, podpisane przez Dyrektora Departamentu - Zdzisławę Wasążnik