Pismo Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów (DP/W8/0657/99/OSM/08/379), będące odpowiedzią na zapytanie skierowane przez RIO w Lublinie a dotyczące wyjaśnienia czy w sprawozdaniu Rb-N – „Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” w wierszu N 3.2 – depozyty na żądanie, należy ujmować stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych, na których gromadzone są przez powiatowe urzędy pracy środki Państwowego Funduszu Pracy, którymi te urzędy dysponują.