Miasto i Gmina Kamień Krajeński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 29 marca do 31 maja 2016 roku udokumentowana protokołem z dnia 31 maja 2016 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lipca 2016 roku skierowane do kierownika jednostki.