Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

W związku ze zbliżającym się terminem składania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r., o którym mowa w art.30a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191, z późn. zm.) na stronie internetowej MEN i KRRIO został opublikowany aktualny wzór formularza.

Bezpośredni link:
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/sprawozdanie_art30a_2015.xls