Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych Urzędu Miasta nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste