Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.

W związku ze zbliżającym się terminem składania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r., o którym mowa w art.30a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191, z późn. zm.) na stronie internetowej MEN i KRRIO został opublikowany aktualny wzór formularza.

Bezpośrednie linki:
MEN (menu Finansowanie Edukacji -> Aktualno
ś
ci)
http://men.gov.pl/index.php/aktualnosci5/1638 - wzor-formularza-sprawozdania-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-w-szkolach-prowadzonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-2014-r

KRRIO
http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/sprawozdanie_art30a_2014.xls