Uchwała Nr 8/D/2013 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok.