Uchwała Nr 1/db/2013 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Torunia.