Uchwała Nr 11/db/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.02.2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Golub-Dobrzyń.