Uchwała Nr 1/db/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10.01.2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Grudziądzkiego.