Uchwała Nr 12/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubicz.