Uchwała Nr 6/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno.