Uchwała Nr 5/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Brzozie.