Uchwała Nr 10/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Obrowo.