Uchwała Nr 6/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Brodnica.