Uchwała Nr 11/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2013 rok.