Uchwała Nr 19/K/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Włocławek