Uchwała Nr 3/O/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Osiek