Uchwała Nr 15/K/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Inowrocław