Uchwała Nr 14/K/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Osiek