Uchwała Nr XVII/60/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/153/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie