Uchwała Nr XVII/59/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/255/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych w 2021 r.