Uchwała Nr XVII/58/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.