Uchwała Nr 3/K/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Barcin w 2021 r.