Uchwała Nr 1/Z/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty zobowiązania długoterminowego przez Gminę Bukowiec.