Uchwała Nr 8/K/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Golub - Dobrzyń