Uchwała Nr 17/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski za 2020 rok.