Uchwała Nr XI/45/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/164/21 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka.