Uchwała Nr XI/44/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.