Uchwała Nr 7/K/2021 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Osiek