Uchwała Nr 6/K/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Tuchola w 2021 r.