Uchwała Nr 22/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2021 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gąsawa