Uchwała Nr 15/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rogóźno w latach 2021-2025.