Uchwała Nr 11/2013 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok.