Uchwała Nr 6/2013 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Radziejów na 2013 rok.