Miasto i Gmina Kamień Krajeński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 18 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 18 sierpnia 2020 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 października 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.