Uchwała Nr 13/I/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2020 roku.