Uchwała Nr 12/I/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2020 roku.