Uchwała Nr 1/A/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie: opinii o uchwale nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019.

 

Uchwała Nr XX/62/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/A/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie opinii o uchwale Nr RGK.0007.32.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019.