Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. znak ST8/4834/10/05/WWR/12/787 w sprawie sposobu liczenia indywidualnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podpisane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Zdzisławę Wasążnik.