Precyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu warunkiem zachowania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych