Pisma w sprawie planowania i wydatkowania z paragrafu „605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” środków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji.