Pismo Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2010 r. znak DPR-V-42111-44BW/MŻ/2010 (4102-112/10) w sprawie prawa pracowników zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. podpisane przez Dyrektora Departamentu Prawa Pracy Eugenię Gienieczko