Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 24 września 2010 r. znak ANA/1709/DPR/2010