Odpowiedź Departamentu Rachunkowości Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. (DR1/068/119/1/CPM/2009/411) kierowana do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotycząca ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, podpisana przez Dyrektora Departamentu – Joannę Dadacz